Carbidschieten

Om het carbidschieten zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn een aantal richtlijnen opgesteld. Wilt u tijdens oud & nieuw met carbid schieten? Doe dan een melding bij de gemeente. Bij de melding krijgt u een brief met voorschriften mee. Daarin staan o.a. regels over de te houden afstanden, de inhoud van de bussen e.d.

Het schieten met carbid is alleen toegestaan op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur tot nieuwjaarsdag 2.00 uur.

Formulier aanvragen ontheffing carbidschieten downloaden

Formulier + kaart/plattegrond kunt u sturen naar naar:

Gemeente Veendam
Afdeling Vergunningen & Handhaving
Postbus 20000
9640 PA Veendam

Afspraak maken

Wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten.

Direct een afspraak maken

Wanneer heeft u een ontheffing voor carbidschieten nodig?

Carbidschieten is met een melding  toegestaan indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • Er gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 60 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
  • Carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgend jaar waarbij gebruik wordt gemaakt van melkbussen met een maximale inhoud van 1 liter.
  • Carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgend jaar buiten de bebouwde kom waarbij gebruik wordt gemaakt van melkbussen met een maximale inhoud van 60 liter, mits:
  • Er maximaal 4 personen aanwezig zijn die carbidschieten, waaronder een meerderjarige bewoner van de betreffende woning die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd.
  • Er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu.
  • Er worden in totaal niet meer dan 2 bussen gebruikt.
  • Naast de 4 personen er geen publiek aanwezig is anders dan de bewoners van de betreffende woning.
  • De afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt tenminste 100 meter.
  • Het vrijeschootsveld bedraagt tenminste 75 meter, dit terrein is in eigendom van of wordt gehuurd of gepacht door een bewoner van de betreffende woning. hierin liggen geen openbare wegen of paden.
  • Indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht.

Indien het carbidschieten plaatsvindt binnen de hierboven genoemde voorwaarden kan worden volstaan met het doen van een melding. Indien dit niet het geval is dan heeft u een ontheffing nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Uitgelicht