Driehoeksreclameborden

Voor het tijdelijk maken van reclame kan gebruik gemaakt worden van driehoeksreclameborden. De gemeente Veendam heeft aan aantal routes met vaste plaatsen waar borden geplaatst kunnen worden. Hiervoor dient een melding worden gedaan bij de gemeente.

Beschrijving

Per route kunnen er 10 borden worden geplaats voor een periode van 10 dagen. Van de aangewezen route en plaatsen mag met het oog op de verkeersveiligheid niet worden afgeweken. De locaties zijn zo gekozen dat deze zich bevinden langs de doorgaande routes door Veendam. 

Procedure

U dient het aanvraagformulier in te vullen om een melding te maken voor het plaatsen van de driehoeksreclameborden.

Driehoeksreclameborden aanvraagformulier invullen

Vervolgens wordt er gekeken naar de beschikbaarheid van de vaste locaties. Is er plaats? Dan kunt u de vergunning verwachten binnen een termijn van 2 weken.

Voorwaarden

  • eventuele aanwijzingen, te geven door of vanwege de gemeentelijke diensten, dienen stipt en direct te worden opgevolgd;
  • eventuele beschadigingen aan bestratingen en/of beplantingen, welke zijn ontstaan door of tengevolge van het gebruikmaken van deze vergunning, zullen op uw kosten worden hersteld;
  • de gemeente Veendam dient te worden gevrijwaard van schadeclaims door derden die een gevolg zijn van het verlenen van deze vergunning;
  • de borden mogen niet worden bevestigd aan bomen en/of palen van verkeersborden; plaatsing aan lichtmasten mag uitsluitend met toestemming van Essent Energie Noord;
  • de driehoeksborden dienen weersbestendig te worden uitgevoerd met een afmeting van 83 x 118 cm (A0 formaat).
  • de borden dienen zodanig te worden geplaatst dat deze geen hinder opleveren voor het verkeer; en dienen uiterlijk de dag na de aangegeven periode weer te worden verwijderd en eventuele paalgaten dienen direct te worden gedicht en aangestampt.

Kosten

Voor het plaatsen van borden op gemeentegrond wordt precario geheven. De hoogte van het precario is opgenomen in de verordening precariobelasting