Loterij, prijsvraag of bingo organiseren

Elke vereniging die een bijeenkomst organiseert waar gelegenheid wordt gegeven tot het deelnemen aan het kleine kansspel (bingo, tombola, rad van fortuin) moet een schriftelijke melding doen bij de gemeente.

Afspraak maken

U kunt dit persoonlijk regelen op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten.

Direct een afspraak maken

Hoe werkt het?

  • Het doel om een dergelijke bijeenkomst te organiseren kan alleen ten bate van een met name genoemd doel, dat niet in strijd is met het algemeen belang.
  • De waarde van de prijzen mag per spelronde (serie) niet meer bedragen dan € 350,- en per bijeenkomst niet meer dan € 1400,-.
  • De bijeenkomst mag slechts worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging die tenminste drie jaar bestaat en waarvan uit de statuten c.q. reglementen moet blijken van een duidelijk omschreven doel, niet zijnde het beoefenen van enigerlei kansspel; indien de vereniging voor de eerste keer een klein kansspel organiseert, dienen de statuten van de vereniging en een uittreksel uit het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te worden overhandigd.
  • Het meldingsformulier klein kansspel dient uiterlijk 14 dagen voor de bijeenkomst te worden ingeleverd bij de gemeente.
  • De prijzenlijst dient uiterlijk 4 werkdagen voor de bijeenkomst in tweevoud bij de gemeente te worden ingeleverd.