Spandoeken

Spandoeken mogen alleen geplaatst worden voor en ten behoeve van collectes binnen de gemeente. Het is toegestaan spandoeken te plaatsen ter ondersteuning van publiekscampagnes van (semi-)overheden. Voor spandoeken geldt een meldingsplicht.

Afspraak maken

U kunt dit persoonlijk melden op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten.

Direct een afspraak maken

Als er een aanvraag is ingediend, zal er in principe binnen 8 weken worden beslist op deze aanvraag.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om spandoekvergunning zijn leges verschuldigd. De hoogte van de leges is opgenomen in de gemeentelijke legesverordening die jaarlijks wordt aangepast.

Hoe werkt het?

De gemeente Veendam heeft twee locaties aangewezen voor het plaatsen van spandoeken: 

  • De Sarabrug (voetgangersbrug tegenover de Kerkstraat Veendam).
  • De brug over het Oosterdiep tegenover de Plantsoenlaan/ Mecuriuslaan te Wildervank.

Vanwege het uitbundige karakter van de vrij grote en opvallende spandoeken, wordt de termijn krap gehouden, één dag voorafgaand de collecteweek plus de dag er na.

Doeken mogen alleen geplaatst worden voor en ten behoeve van collectes binnen de gemeente.