Verkeer en vervoer

Parkeren, gladheidsbestrijding en ontheffing geslotenverklaring Bareveldstraat.

  • Parkeren

    Parkeren in het centrum, parkeerontheffing aanvragen, gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats.

  • Gladheidsbestrijding

    Als het glad is of wordt, worden de hoofdwegen, busroutes, de wijkontsluitende wegen, fietspaden, bruggen en het centrumgebied gestrooid.

  • Ontheffing geslotenverklaring Bareveldstraat

    Wilt u een ontheffing krijgen voor het berijden met een vrachtauto van de Bareveldstraat, gedeelte tussen K.J. de Vriezestraat en de weg Bareveld, van 04:00 tot 08:00 uur, dan kunt u een aanvraag daarvoor bij de gemeente indienen.