Gladheidsbestrijding

Als het glad is of wordt, worden de hoofdwegen, busroutes, de wijkontsluitende wegen, fietspaden, bruggen en het centrumgebied gestrooid.

Het uitgangspunt is dat iedereen binnen een redelijke afstand een gestrooide weg kan bereiken. Het spreekt voor zich dat de weggebruiker zijn rijgedrag op het weer aanpast.

Strooiroutes

In principe wordt niet aan gladheidbestrijding in de woonstraten gedaan omdat:

  • Het bestrijden van gladheid op wegen is alleen effectief bij intensief weggebruik. Woonstraten worden minder intensief gebruikt. De weggebruiker moet daar dus altijd rekening houden met gladde weggedeelten.
  • De geparkeerde auto's maken het haast onmogelijk om te strooien en/of sneeuw te ruimen.
  • Het strooizout brengt schade toe aan het milieu; de gemeente wil deze schadelijke invloed op het milieu zoveel mogelijk beperken.

Welke strooiroutes worden er gereden? Hieronder kunt een overzicht van de strooiroutes downloaden.

Preventief

De gemeente Veendam probeert het opvriezen van natte weggedeelten zoveel mogelijk te voorkomen, door (preventief) te strooien als het gaat sneeuwen of ijzelen. Voor de gladheidbestrijding heeft de gemeente 24 uur per dag, zeven dagen per week mensen en auto's klaar staan. Zij rukken uit als er gladheid wordt verwacht.

De gemeente heeft zes strooi-eenheden waaraan een sneeuwploeg en zoutstrooier zijn bevestigd. Als er veel sneeuw geruimd moet worden, worden er nog extra voertuigen ingezet. Het risico van het deelnemen aan het verkeer bij extreme weersomstandigheden blijft voor de weggebruiker.

Strooiroutes

Een overzicht van de strooiroutes in de gemeente Veendam vindt u hier: