Verkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 is de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. U ontvangt de stempas uiterlijk twee weken voor de verkiezingen.

Stemmen is een belangrijk recht voor u als inwoner. Door te stemmen beslist u mee over hoe de Tweede kamer er de komende 4 jaar uit gaat zien. De twee belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn samen met de regering nieuwe wetten maken en controleren of de regering haar werk goed doet. De Tweede Kamer speelt ook een belangrijke rol bij de vorming van beleid. De leden van de Tweede Kamer worden direct gekozen door de Nederlandse kiezers. Door te stemmen tijdens de landelijke verkiezingen bepalen de kiezers welke 150 Tweede Kamerleden hen de komende kabinetsperiode vertegenwoordigen.

Wie mogen er stemmen?

U mag stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal als u:

  • in de gemeente Veendam bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen
  • 18 jaar of ouder bent
  • de Nederlandse nationaliteit heeft

Identiteitsbewijs mee!

Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs meenemen. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen! U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Is uw identiteitsbewijs te lang verlopen of heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen op het gemeentehuis. Vraag dit op tijd aan. De aanvraag duurt ongeveer een week. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Bent u uw identiteitsbewijs kort voor de verkiezingsdag verloren of is deze gestolen? En wilt u zelf stemmen? Dan heeft u een verklaring van vermissing en een pasje of ander document waar uw naam en foto op staat nodig. De verklaring van vermissing wordt gemaakt op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. 

Afspraak maken

De verklaring van vermissing toont u aan de voorzitter van het stembureau. Ook laat u een pasje of ander document waarop uw naam en foto staat zien aan de voorzitter.

Op wie kan ik stemmen?

Op de kandidatenlijst staan de politieke partijen vermeld die meedoen aan de verkiezingen. Elke politieke partij heeft een aantal kandidaten. U kiest één van deze kandidaten. U ontvangt de kandidatenlijsten per post. Voor meer informatie kunt u ook de websites van de deelnemende partijen bezoeken.

Vraag en antwoord

Heeft u vragen over de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 17 maart 2021? Op de pagina vraag en antwoord beantwoorden we veelgestelde vragen.