Definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezing

Hier vindt u de definitieve verkiezingsuitslag van de Provinciale Statenverkiezing voor de gemeente Veendam, gehouden op 20 maart 2019.

Aantal stemmen

Definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezing Veendam in aantallen

 

Definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezing voor gemeente Veendam in aantallen stemmen
Lijst Aanduiding van de politieke groepering Stemmen PS-2019 Stemmen PS-15 Verschil
1 SP (Socialistische Partij) 1231 1911 -680
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1498 1314 +184
3 CDA 573 854 -281
4 Democraten 66 (D66) 450 660 -210
5 VVD 863 884 -21
6 ChristenUnie 572 476 +96
7 PVV (Partij voor de Vrijheid) 1011 1161 -150
8 Groninger Belang 1730 1603 +127
9 GROENLINKS 658 287 +371
10 Partij voor de Dieren 277 293 -16
11 Partij voor het Noorden 460 174 +286
12 Forum voor Democratie 1542   +1542
13 50PLUS 299 231 +68
14 DENK 154   +154
  Overige Partijen   732 -732

 

Percentage stemmen ten opzichte van 2015

Definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezingen Veendam in percentages

Definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezing in percentages voor gemeente Veendam
Lijst Aanduiding van de politieke groepering Percentage PS-2019 Percentage PS-15 Verschil
1 SP (Socialistische Partij) 10,88 18,06 -7,19
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 13,24 12,42 +0,82
3 CDA 5,06 8,07 -3,01
4 Democraten 66 (D66) 3,98 6,24 -2,26
5 VVD 7,63 8,36 -0,73
6 ChristenUnie 5,05 4,50 +0,55
7 PVV (Partij voor de Vrijheid) 8,93 10,97 -2,04
8 Groninger Belang 15,29 15,15 +0,13
9 GROENLINKS 5,81 2,71 +3,10
10 Partij voor de Dieren 2,45 2,77 -0,32
11 Partij voor het Noorden 4,06 1,64 +2,42
12 Forum voor Democratie 13,62   +13,62
13 50PLUS 2,64 2,18 +0,46
14 DENK 1,36   +1,36
  Overige Partijen   6,92 -6,92
         
  Totaal 100,00 100,00  

 

Downloads

Proces-verbaal Provinciale Staten - gemeente Veendam

osv4-3_Telling_PS2019_Groningen_gemeente_Veendam.csv