Inkomensondersteuning

Bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, voorzieningen in de minima en collectieve zorgverzekering.

 • Bijzondere bijstand

  Soms heeft u bijzondere kosten die u zelf niet kunt betalen, omdat uw inkomen dit niet toelaat, maar die wel noodzakelijk zijn. Ieder mens heeft wel eens te maken met onverwachte uitgave.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u langdurig van een laag inkomen rond moet komen en gelet op uw persoonlijke omstandigheden geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

 • Collectieve zorgverzekering

  Speciaal voor mensen met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten heeft de gemeente Veendam een zorgverzekering samengesteld bij Menzis. Deze zorgverzekering heet de ‘GarantVerzorgd’.

 • Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen

  De Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een maandelijkse uitkering op bijstandsniveau bestemd voor ouderen die eerder als zelfstandige hebben gewerkt.

 • Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werknemers

  De wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Zij kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als de uitkering op basis van de WW (Werkloosheidswet) of WGA (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikte) is afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Interon is voor ondernemers met (financiële) problemen. Maar ook voor ondernemers die stoppen en mensen met een (bijstands-)uitkering die een onderneming willen starten.