Bijzondere bijstand

Soms heeft u bijzondere kosten die u zelf niet kunt betalen, omdat uw inkomen dit niet toelaat, maar die wel noodzakelijk zijn.  Ieder mens heeft wel eens te maken met onverwachte uitgaven. In een aantal gevallen kunt u dan voor dit soort onverwachte en noodzakelijke kosten een vergoeding krijgen via de bijzondere bijstand. Denk bijvoorbeeld aan kosten van de eigen bijdrage van rechtsbijstand, maaltijdvoorziening of reiskosten  naar het ziekenhuis.

Het gaat hier om uitgaven die niet iedereen heeft en die u om noodzakelijke redenen wel móét maken.

Bij de aanvraag moet u een aantal bewijsstukken inleveren. Zo levert u bij kosten voor rechtsbijstand een nota en een civiele toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand in. Bij maaltijdvoorziening een bewijsstuk waaruit blijkt dat u zelf niet meer kunt koken, hoeveel maaltijden u per maand nodig heeft en wat de kosten zijn. Voor de reiskosten naar het ziekenhuis levert u een afsprakenkaart van het ziekenhuis in. De bewijsstukken hebben wij nodig om de noodzaak van de kosten te beoordelen.

Een aanvraag om bijzondere bijstand dient bij voorkeur ingediend te worden voordat de kosten zijn gemaakt. Bijzondere bijstand kan namelijk niet altijd met terugwerkende kracht verleend worden. Een aanvraag voor bijzondere bijstand alleen toegekend op het moment dat u de kosten moet maken. Als u bijstand aanvraagt voor kosten die u al hebt moeten maken, kunnen wij niet altijd de noodzaak vaststellen.

Voor de verlening van bijzondere bijstand voor verhuis- en inrichtingskosten (inclusief kosten van duurzame gebruiksgoederen)  moet u altijd vooraf een aanvraag indienen.

Wilt u graag informatie over de mogelijkheden van bijzondere bijstand? Wij staan u graag te woord! Bel ons of maak een afspraak op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur.

Voorliggende voorziening

Als u een aanvraag voor bijzondere bijstand indient kijken wij of u een beroep kunt doen op een voorliggende voorziening. Een voorliggende voorziening betekent dat u de kosten op een andere manier (gedeeltelijk) vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld een (aanvullende) zorgverzekering voor zorgkosten. Of een korting op uw eigen bijdrage voor rechtshulp door een doorverwijzing van het Juridisch Loket. Ook een lening kan een voorliggende voorziening zijn. Als u gebruik kunt maken van een voorliggende voorziening heeft u in principe geen recht op bijzondere bijstand.

Niet alleen het gebruik van de voorliggende voorziening heeft voorrang op bijzondere bijstand. Ook de regels van die voorliggende voorziening gelden bij de bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld:
In de wet staat dat de basiszorgverzekering alleen noodzakelijke kosten vergoedt. Vergoedt uw basiszorgverzekering een bepaalde medische behandeling niet, dan komt dat omdat in de Zorgverzekeringswet een bewuste keuze is gemaakt om deze medische kosten als niet noodzakelijk aan te merken. De Participatiewet sluit zich daarbij aan. U kunt dus ook geen vergoeding vanuit de bijzondere bijstand krijgen: de kosten zijn niet noodzakelijk. Een uitzondering vormen de kosten die vanwege budgettaire redenen niet meer vergoed worden vanuit de basiszorgverzekering (bijvoorbeeld reiskosten naar het ziekenhuis voor het bezoeken van een arts of voor opname/dagbehandeling).

Aanvraag

U kunt digitaal bijzondere bijstand voor de volgende kosten aanvragen:

  • Reiskosten naar het ziekenhuis;
  • Rechtsbijstand;
  • Maaltijdvoorziening;
  • Bewindvoering of mentorschap.

Wilt u voor andere kosten bijzondere bijstand aanvragen? Neem dan contact met ons op. We bespreken dan met u wat de mogelijkheden zijn. 

U kunt de bijzondere bijstand online aanvragen. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Hiermee ondertekent u ook het aanvraagformulier. Als u een partner heeft, moet uw partner ook met DigiD het formulier ondertekenen

Bijzondere bijstand aanvragen

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Als u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen. Ongeveer 5 werkdagen later, ontvangt u via de post uw DigiD van de belastingdienst.

Voor het papieren aanvraagformulier kunt u terecht bij het spreekuur van de afdeling werk en inkomen. Hiervoor moet u een afspraak maken.