Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u langdurig van een laag inkomen rond moet komen en gelet op uw persoonlijke omstandigheden geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor iedereen tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd die gedurende drie jaar of langer een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau heeft.

U kunt tijdens het inloopspreekuur meer informatie verkrijgen over de individuele inkomenstoeslag.

De toekenning van de individuele inkomenstoeslag gaat niet automatisch. Er moet onderzocht worden of u wel recht heeft. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of u afgelopen 3 jaar een laag inkomen heeft gehad. U moet jaarlijks opnieuw een aanvraag doen als u denkt recht te hebben op deze toeslag.

U en uw eventuele partner moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd.
  • U heeft geen individuele inkomenstoeslag ontvangen in de voorafgaande 12 maanden.
  • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering en u heeft zich voldoende ingespannen (binnen uw capaciteiten) om tot inkomensverbetering te komen.
  • U heeft een maatschappelijke bijdrage geleverd of voert een tegenprestatie uit of u bent bereid om dit alsnog te doen.
  • U heeft sinds 1 januari 2015 geen maatregel opgelegd gekregen.
  • U heeft vanaf 1 januari 2015 en 12 maanden voor de aanvraag niet de informatieplicht geschonden waarbij aan u een boete is opgelegd.

Als u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag, krijgt u 40% van de voor u geldende bijstandsnorm.

U kunt de individuele inkomenstoeslag online aanvragen. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Hiermee ondertekent u ook het aanvraagformulier.  Als u een partner heeft, moet uw partner ook het formulier met DigiD ondertekenen.

Online individuele inkomenstoeslag aanvragen

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze online aanvragen. Ongeveer 5 werkdagen later, ontvangt u via de post uw DigiD van de belastingdienst.

Voor het papieren aanvraagformulier kunt u terecht bij het spreekuur van de afdeling werk en inkomen. Hiervoor kunt u een afspraak maken