Inkomsten

Een (parttime) baan, wat nu?

Gefeliciteerd, u hebt een (parttime) baan! Hieronder leest u waarop u moet letten en welke acties u moet ondernemen voor uw uitkering nu u een baan heeft.

Geef uw inkomen door

U geeft op het wijzigingsformulier door dat u bent gaan werken. Ook geeft u vanaf nu maandelijks uw inkomsten hierop door. Vergeet hierbij niet uw loonspecificatie of salarisstrook mee te sturen.  U kunt uw salarisstrook naar ons opsturen of mailen aan onze uitkeringsadministratie info@veendam.nl. Wanneer uw inkomsten zo hoog zijn dat u geen uitkering meer nodig heeft, dan geeft u dit door.

Let op! Uw salaris kan op een ander moment uitbetaald worden dan u gewend bent uw uitkering te ontvangen. Informeer bij uw werkgever op welk moment het salaris uitbetaald wordt, zodat u hier rekening mee kunt houden. Sommige werkgevers betalen het salaris eens per 4 weken in plaats van eens per maand. Aangezien er meer weken in één maand zitten, berekenen wij u vier wekelijkse salaris om naar een maandsalaris. Er wordt dan een hoger bedrag van uw bijstandsuitkering gekort dan op uw salarisstrook staat die u bij ons ingeleverd heeft.

Vakantiegeld verrekenen

Wij verrekenen maandelijks uw inkomsten op de bijstandsuitkering. Dit is inclusief vakantiegeld.

Reiskosten of andere onkostenvergoeding van uw werkgever

Reiskosten en andere onkostenvergoedingen die u maakt worden niet met uw bijstandsuitkering verrekend. Het kan daardoor lijken dat uw salaris niet geheel gekort wordt.

Inkomensondersteunende maatregelen

Ondanks dat u minder uitkering ontvangt, heeft u mogelijk nog wel recht op bijvoorbeeld bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, inkomstenvrijlating of kwijtschelding van belastingen.

Belastingdienst

Via de belastingdienst ontstaat voor u mogelijk recht op diverse heffingskortingen. De heffingskortingen zijn kortingen op uw belasting, waardoor u minder belasting betaalt ofwel uw inkomen stijgt. U bent verplicht een voorlopige aanslag aan te vragen of te wijzigen. Deze aanslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Deze heffingskortingen worden gekort op uw uitkering.

Kijk op www.belastingdienst.nl onder Voorlopige aanslag en geef uw nieuwe situatie door. Zodra u uw voorlopige aanslag heeft ontvangen, levert u een kopie bij ons in.

Met uw baan volledig uit de uitkering

Kunt u met uw baan zelf in uw inkomsten voorzien, dan kunt u uw bijstandsuitkering laten beëindigen. U kunt dit doen op het wijzigingsformulier.

Waar moet u op letten?

  • Toeslagen belastingdienst: U maakt mogelijk al gebruik van verschillende toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. Wanneer uw situatie verandert, betekend dat u uw nieuwe inkomen doorgeeft. Zo voorkomt u dat u later een aanslag ontvangt met een bedrag dat u terug moet betalen. Geef daarom via www.toeslagen.nl uw nieuwe  inkomen door.
  • Schulden: Als schulden werden verrekend met uw uitkering, dan moet u dit nu zelf gaan regelen. Neem hiervoor contact op met uw schuldeisers.
  • Collectieve zorgverzekering: Als u een collectieve zorgverzekering bij Menzis heeft én u gaat meer verdienen dan 120% van de bijstandsnorm dan wordt de collectiviteitskorting met ingang van het nieuwe kalenderjaar stopgezet. Verdient u onder 120% van de bijstandsnorm, dan blijft de collectiviteitskorting gehandhaafd.