Uitkering aanvragen

Met een uitkering op grond van de Participatiewet kunt u in uw levensonderhoud voorzien. De noodzakelijke kosten van het bestaan worden hiervan betaald. Dit zijn de normale dagelijkse en maandelijkse uitgaven, zoals:

  • de boodschappen
  • huur en woonkosten
  • betaling gas, elektriciteit, premie van verzekeringen, telefoon en abonnementen
  • kleding en schoenen
  • reservering voor aanschaf van duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld wasmachine)

De uitkering die u ontvangt, wordt algemene bijstand genoemd. Deze uitkering is in principe tijdelijk van aard en is een overbrugging tot het moment dat u via een baan uw eigen inkomen kunt verdienen.

Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij het UWV WERKbedrijf in uw woonplaats of regio. Het UWV WERKbedrijf stuurt de aanvraag door naar de gemeente. Die neemt binnen 8 weken een beslissing en meldt dat schriftelijk bij de aanvrager middels een beschikking. U ontvangt dus binnen acht weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd. Het recht op een uitkering is mede afhankelijk van het inkomen en het vermogen van het gezin of de huishouding.

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een uitkering, is dat u geen eigen vermogen of een eigen vermogen hebt dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis. De vermogensgrens bijstand 2019 kunt u bekijken op de website van de rijksoverheid. Daarnaast heeft u een geldige inschrijving als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf. Inschrijven bij het UWV Werkbedrijf kan via internet www.werk.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Wij proberen uw aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken. Neemt u daarom alle informatie mee die van u gevraagd wordt in de uitnodigingsbrief. Mocht u vragen hebben over de informatie die gevraagd wordt of twijfelen of u wel of niet iets mee moet nemen, belt u dan tijdens het telefonisch spreekuur met de gemeente.

Voorschot na aanvragen bijstandsuitkering

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvangt u van ons een voorschot. U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Veendam hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

Niet eens met een besluit?

U kunt dan telefonisch contact opnemen met de gemeente. Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen.  U moet schriftelijk binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit uw bezwaarschrift indienen.

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • de datum van het bezwaarschrift
  • het kenmerk van dit besluit of een kopie van dit besluit meesturen;
  • de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit

Meer informatie over de Participatiewet: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet.