Vakantie doorgeven

Als u een uitkering ontvangt, heeft u ook recht op vakantie buiten uw gemeente. Als uitkeringsgerechtigde mag u per jaar maximaal 4 weken per kalenderjaar op vakantie naar het buitenland met behoud van uitkering. Deze vier weken kunt u zelf opdelen in periodes, bijvoorbeeld twee keer twee weken.

Gaat u in totaal langer dan vier weken met vakantie? Dan vervalt na die vier weken uw recht op uitkering.

U moet uw vakantie tijdig doorgeven aan de gemeente. Dit kunt u online regelen.

Online uw vakantie doorgeven

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.