Vrijwilligersverzekering

In onze gemeente zijn duizenden vrijwilligers en mantelzorgers actief, soms voor het voetlicht, vaak in stilte en anonimiteit.

Zonder al deze inzet zou een groot deel van het maatschappelijk leven stil vallen. De gemeente Veendam heeft daarom de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers hoog in het vaandel staan en brengt dat ook met nadruk in haar beleid naar voren.

De gemeente heeft dan ook besloten gebruik te maken van de onlangs door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geboden mogelijkheid om in samenwerking met Centraal Beheer Achmea alle vrijwilligers en mantelzorgers goed te verzekeren. Het tot stand gekomen verzekeringspakket, bestaande uit een basispolis en een pluspolis, kent een brede dekking voor de risico's verbonden aan vrijwilligerswerk en biedt mantelzorgers een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering.

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn daarmee kosteloos en in de meeste gevallen zo goed als volledig verzekerd tijdens hun bezigheden en activiteiten, ook buiten de gemeentegrenzen. Ten behoeve van de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers heeft de gemeente twee steunpunten ondergebracht bij Compaen, het Steunpunt mantelzorg en het Steunpunt vrijwilligerswerk. Bij beide steunpunten kunt u nadere informatie over deze verzekering verkrijgen.

De verzekering loopt via de gemeente en het schadeformulier dient u op het gemeentehuis in te leveren.

Contact

Heeft u vragen over deze verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers dan kunt u contact opnemen met:

Steunpunt vrijwilligerswerk, Compaen, t. 0598 - 698119
Steunpunt mantelzorg, Compaen, t. 0598 - 698154

Uitgelicht