Wonen

Verhuizing doorgeven, woonvisie, wijken, fonds burgerinitiatieven, veiligheid, rioolverstopping, energieloket Veendam, windpark N33 en groenonderhoud.

 • Verhuizen

  Verhuizing doorgeven, verhuizen naar het buitenland, verhuizen en gemeentelijke belastingen, inschrijven vanuit het buitenland.

 • Afwegingskader aanbieders Wonen met Zorg

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam hebben het 'Afwegingskader aanbieders Wonen met zorg' in concept opgesteld.

 • Woonvisie

  De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te behouden.

 • Herinrichting Raadhuisplein en Veenlustplein

  Met de herinrichting van het Raadhuisplein en Veenlustplein wordt een aanzet gegeven aan het nieuwe centrum van Veendam.

 • Wijken

  Met wijkgericht werken wordt gekeken naar de sterke en zwakke punten van de wijk. Ideeën en inzet van bewoners van de wijk staan centraal als het gaat om het oplossen van problemen.

 • Mijnbouw

  De gemeente Veendam ligt in een gebied waar verschillende mijnbouwactiviteiten plaats vinden. Behalve aardgaswinning uit verschillende gasvelden is er ook sprake van zoutwinning in Borgercompagnie en Ommelanderwijk.

 • Fonds Burgerinitiatieven

  De gemeenteraad van Veendam heeft voor 2019 € 15.000 beschikbaar gesteld voor Burgerinitiatieven.

 • Veiligheid

  11 februari 2018

  De kans dat zich een ramp voordoet is klein, maar de impact ervan kan groot zijn. Om zich daarop voor te bereiden is onze gemeente (samen met de andere Groninger gemeenten) onderdeel van de Veiligheidsregio Groningen.

 • Rioolverstopping

  De eigenaar van het huis is tot aan de erfscheiding zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het rioolstelsel op zijn eigen terrein.

 • Projecten

  Beschoeiingen, duurzaamheidsagenda 2016 - 2020 en Nota bodembeheer.

 • Windpark

  Voorkeursvariant, rijkscoordinatieregeling, zienswijzen en beroep bij de Raad van State.

 • Energieloket gemeente Veendam

  De gemeente Veendam helpt u mee met het treffen van energiebesparende maatregelen voor uw huis.

 • Bomen kappen

  Indien u een boom, meerdere bomen of houtopstanden wilt kappen, vellen of snoeien is daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor nodig.

 • Straatverlichting

  Veelgestelde vragen over straatverlichting

 • Gemeente Veendam wijst plaatsen openbare laadpalen aan

  17 juli 2019

  Landelijk wordt er gewerkt aan een openbare infrastructuur voor elektrisch rijden. De provincies Groningen en Drenthe werken hierin samen. De gemeente Veendam sluit hierbij aan.