Wonen

Verhuizing doorgeven, woonvisie, wijken, fonds burgerinitiatieven, veiligheid, rioolverstopping, energieloket Veendam, windpark N33 en groenonderhoud.

 • Nieuwbouwprojecten en vastgoed

  Veendam, waar woondromen uitkomen!

  > Mooie woningen ontworpen door projectontwikkelaars
  > Vaak zijn kleine aanpassingen mogelijk.
  > Klik op de projectnamen voor meer informatie.

 • Verhuizen

  Verhuizing doorgeven, verhuizen naar het buitenland, verhuizen en gemeentelijke belastingen, inschrijven vanuit het buitenland.

 • Woonvisie

  De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te behouden.

 • Wijken

  Met wijkgericht werken wordt gekeken naar de sterke en zwakke punten van de wijk. Ideeën en inzet van bewoners van de wijk staan centraal als het gaat om het oplossen van problemen.

 • Fonds Burgerinitiatieven

 • Rioolverstopping

  De eigenaar van het huis is tot aan de erfscheiding zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het rioolstelsel op zijn eigen terrein.

 • Projecten

  Beschoeiingen, duurzaamheidsagenda 2016 - 2020 en Nota bodembeheer.

 • Windpark

  Voorkeursvariant, rijkscoordinatieregeling, zienswijzen en beroep bij de Raad van State.

 • Bomen kappen

  Indien u een boom, meerdere bomen of houtopstanden wilt kappen, vellen of snoeien is daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor nodig.

 • Straatverlichting

  Veelgestelde vragen over straatverlichting

 • Eikenprocessierups

  Vorig jaar zijn in heel Nederland veel eikenprocessierupsen geconstateerd in eikenbomen. Ook in de gemeente Veendam werd de rups aangetroffen. Om vooraf de groei en overlast van de processierups te verkleinen hangt de gemeente ongeveer 70 mezenkastjes op om hopelijk hiermee de overlast van de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te verkleinen. Door mezenkasten op te hangen wordt de leefomgeving van onder andere mezen als natuurlijke vijand van de eikenprocessierups bevorderd.

 • Noordwest

 • Veilig 2021 in!

  Oud & Nieuw gaat normaal gepaard met feest en vuurwerk. De maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus hebben ook invloed op de viering van oud en nieuw dit jaar. Zo zijn er geen feesten, mag er een beperkt aantal mensen op visite zijn en is vuurwerk verboden.