Wonen

Verhuizing doorgeven, woonvisie, wijken, fonds burgerinitiatieven, veiligheid, rioolverstopping, energieloket Veendam, windpark N33 en groenonderhoud.

 • Nieuwbouwprojecten en vastgoed

  Veendam, waar woondromen uitkomen!

  > Mooie woningen ontworpen door projectontwikkelaars
  > Vaak zijn kleine aanpassingen mogelijk.
  > Klik op de projectnamen voor meer informatie.

 • Verhuizen

  Verhuizing doorgeven, verhuizen naar het buitenland, verhuizen en gemeentelijke belastingen, inschrijven vanuit het buitenland.

 • Afwegingskader aanbieders Wonen met Zorg

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam hebben het 'Afwegingskader aanbieders Wonen met zorg' in concept opgesteld.

 • Woonvisie

  De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te behouden.

 • Herinrichting Promenade

  Op 19 juli 2019 zijn de werkzaamheden aan het Raadhuisplein en het Veenlustplein afgerond en werden de nieuwe pleinen feestelijk geopend. De volgende stap in het centrum is de herinrichting van de Promenade. Aannemer Roelofs gaat deze werkzaamheden uitvoeren.

 • Wijken

  Met wijkgericht werken wordt gekeken naar de sterke en zwakke punten van de wijk. Ideeën en inzet van bewoners van de wijk staan centraal als het gaat om het oplossen van problemen.

 • Fonds Burgerinitiatieven

 • Veiligheid

  11 februari 2018

  De kans dat zich een ramp voordoet is klein, maar de impact ervan kan groot zijn. Om zich daarop voor te bereiden is onze gemeente (samen met de andere Groninger gemeenten) onderdeel van de Veiligheidsregio Groningen.

 • Rioolverstopping

  De eigenaar van het huis is tot aan de erfscheiding zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het rioolstelsel op zijn eigen terrein.

 • Projecten

  Beschoeiingen, duurzaamheidsagenda 2016 - 2020 en Nota bodembeheer.

 • Windpark

  Voorkeursvariant, rijkscoordinatieregeling, zienswijzen en beroep bij de Raad van State.

 • Bomen kappen

  Indien u een boom, meerdere bomen of houtopstanden wilt kappen, vellen of snoeien is daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor nodig.

 • Straatverlichting

  Veelgestelde vragen over straatverlichting

 • Eikenprocessierups

  Vorig jaar zijn in heel Nederland veel eikenprocessierupsen geconstateerd in eikenbomen. Ook in de gemeente Veendam werd de rups aangetroffen. Om vooraf de groei en overlast van de processierups te verkleinen hangt de gemeente ongeveer 70 mezenkastjes op om hopelijk hiermee de overlast van de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te verkleinen. Door mezenkasten op te hangen wordt de leefomgeving van onder andere mezen als natuurlijke vijand van de eikenprocessierups bevorderd.