Herinrichting Promenade

Op 19 juli 2019 zijn de werkzaamheden aan het Raadhuisplein en het Veenlustplein afgerond en werden de nieuwe pleinen feestelijk geopend. De volgende stap in het centrum is de herinrichting van de Promenade. Aannemer Roelofs gaat deze werkzaamheden uitvoeren.

De Promenade

De werkzaamheden aan de Promenade zijn een uitbreiding op de werkzaamheden die Roelofs heeft uitgevoerd in het centrum van Veendam. De materialen die zijn gebruikt voor de herinrichting van het Raadhuisplein en Veenlustplein worden ook (deels) gebruikt voor de herinrichting van de Promenade. Hiermee wordt de uitstraling van de nieuwe pleinen doorgetrokken richting de Promenade.

Het ontwerp

Het ontwerp van de nieuwe inrichting is gericht op een langere verblijfsduur van winkelend publiek in het centrum. Door de herinrichting van de Promenade ontstaat een gezellige winkelstraat met terrassen. Bij het ontwerp is er ook aan groen gedacht, want de Promenade wordt aangekleed met diverse bomen en plantenbakken. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wensen van diverse ondernemers, om de Promenade voor iedereen aantrekkelijker te maken.

Verwachte werkzaamheden

De uitvoeringswerkzaamheden van de herinrichting starten na de bouwvakantie, omstreeks 26 augustus 2019 en duren tot omstreeks eind oktober 2019. Roelofs start met het vervangen van de riolering. Aansluitend vinden de volgende werkzaamheden plaats: aanbrengen van nieuwe lijngoten, bestrating voor de nieuwe terrassen en er wordt nieuw groen aangebracht.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een doordachte en logische fasering en bijbehorende planning. In de planning is rekening gehouden met de eisen van de gemeente Veendam, de wensen van diverse ondernemers en de bereikbaarheid van het winkelcentrum voor onder andere bezoekers, hulpdiensten en bevoorrading.