Het bouwplanteam

In samenwerking met een gemeentelijke projectgroep, is door stedenbouwkundige en landschapsarchitect Frans Beune, een schetsontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting van de pleinen.

Dit schetsontwerp is vervolgens na overleg met ondernemers en omwonenden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De gemeente Veendam heeft voor het uitvoeringsontwerp, samen met adviesbureau Royal HaskoningDHV, Roelofs geselecteerd als bouwteampartner.

logo Roelofs

Onderaannemers