Roelofs is bewuste bouwer

Overlast voor de omgeving is bij bouwprojecten niet altijd uit te sluiten. Veel bedrijven zetten de laatste jaren dan ook hoog in op goed omgevingsmanagement. Roelofs is zich hiervan bewust en vindt dit een belangrijk onderdeel van haar dienstverlening.

Daarom hebben wij het project Herinrichting Raadhuisplein en Veenlustplein aangemeld bij Bewuste Bouwers.

De stichting Bewuste Bouwers is een onafhankelijke stichting voor iedereen die in zijn omgeving te maken krijgt met bouwactiviteiten, zowel bouwer als omwonende. Bewuste Bouwers streeft naar professionalisering van omgevingsmanagement. Dat doet zij door het stimuleren en bevorderen van goed en transparante communicatie tussen bouwlocaties en de directe omgeving.

De gedragscode bestaat uit vijf hoofdpijlers:

  • Verzorgd: Bewuste Bouwers werken netjes. Het project maakt gezien vanuit de omgeving een verzorgde indruk. Op en rondom het project is het opgeruimd. Materiaal en materieel zijn opgeruimd, schoon en onderhouden.
  • Vakmensen: Bewuste Bouwers hebben aandacht voor de ontwikkeling, gezondheid, welzijn en veiligheid van hun vakmensen. Medewerkers dragen bij aan het imago van de bouw. De medewerkers zijn het visitekaartje van het project en de bouwsector.
  • Veilig: Bewuste Bouwers werken veilig voor omwonenden, voorbijgangers en bezoekers. Bouwactiviteiten vormen geen onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers en bezoekers. De omgeving van het project, toegangswegen en informatiepunten zijn veilig voor omgeving, weggebruikers en bezoekers.
  • Milieu: Bewuste Bouwers werken milieubewust. Er is beleid voor afvalmanagement en energiebesparing. Het project is zich bewust van de impact op het milieu en neemt maatregelen om de impact te verkleinen. Het bouwbedrijf faciliteert het project om op een duurzame wijze te bouwen.
  • Omgeving: Bewuste Bouwers beperken hinder en hinderbeleving voor de omgeving. Medewerkers op het project zijn zich bewust van hun impact op mensen in de omgeving. Zij communiceren proactief voorafgaand en tijdens de bouw en gaan professioneel om met vragen, klachten en tips vanuit de omgeving.

De stichting toetst of aan deze uitgangspunten wordt voldaan door audits, mysteriebezoeken en de klachten- en ideeënsite www.verbeterdebouw.nl.