Werkzaamheden

Roelofs is de bouwteampartner die de werkzaamheden rondom de herinrichting van de pleinen uitvoert.

Voortgang werkzaamheden

Voortgang werkzaamheden
Afgelopen week is het groen aangebracht op het Veenlustplein, voor de Limburgia en de CIGO.

Van 20 mei 2019 tot en met 24 mei 2019 is Roelofs bezig met straatwerkzaamheden op het Veenlustplein.

Bereikbaarheid

Het gemeentehuis en alle winkels blijven te voet bereikbaar. Enkele werkvakken zullen wel afgesloten zijn.

Planning en fasering

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een fasering en bijbehorende planning.