Werkzaamheden

Roelofs is de bouwteampartner die de werkzaamheden rondom de herinrichting van de pleinen uitvoert.

Voortgang werkzaamheden

Van 15 juli tot en met 19 juli 2019 is Roelofs bezig met afrondende werkzaamheden op het Veenlustplein.  

In tegenstelling tot de verwachte duur van stremming van de Winkler Prins Passage (19 juli 2019)  is de stremming  vanaf dinsdag 16 juli opgeheven. Dit betekent dat de Winkler Prins Passage vanaf 16 juli weer toegankelijk is voor het al het verkeer.

Bereikbaarheid

Het gemeentehuis en alle winkels blijven te voet bereikbaar. Enkele werkvakken zullen wel afgesloten zijn.

Planning en fasering

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een fasering en bijbehorende planning.