Veilig 2021 in!

Oud & Nieuw gaat normaal gepaard met feest en vuurwerk. De maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus hebben ook invloed op de viering van oud en nieuw dit jaar. Zo zijn er geen feesten, mag er een beperkt aantal mensen op visite zijn en is vuurwerk verboden.

Coronamaatregelen

Het is belangrijk de coronamaatregelen op te volgen, ook tijdens de jaarwisseling. Dus:

 • Houd 1.5 meter afstand
 • Blijf thuis met klachten
 • Vermijd drukke plekken
 • Een groep mag maximaal uit 2 personen bestaan of één huishouden
 • Ontvang thuis maximaal 2 personen per dag

De actuele maatregelen tijdens de jaarwisseling zijn te vinden op www.veendam.nl/corona.

Tijdens de jaarwisseling is het niet toegestaan om vuurwerk af te steken

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het verboden vuurwerk te verkopen en af te steken. Door corona hebben ziekenhuizen geen plek voor extra patiënten. Het kabinet besloot 13 november 2020 tot dit vuurwerkverbod in de ministerraad.

Elk jaar zorgt vuurwerk tijdens de jaarwisseling voor extra drukte op de Spoedeisende hulp (SEH) en bij Huisartsenposten (HAP). Maar ook hulpverleners zoals politie en BOA’s moeten tijdens de jaarwisseling vaak optreden bij vuurwerkincidenten.

Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Alleen fop- en schertsvuurwerk (categorie F1 vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en fonteinen) is nog wel toegestaan. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.

Melden

Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken? Bel dan de politie (0900-8844). Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Carbid schieten

Carbidschieten is een traditie in onze regio. Om ervoor te zorgen dat de situatie veilig blijft en er geen overlast ontstaat, gelden er regels waar iedereen zich tijdens het carbidschieten aan moet houden. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Melding

Wilt u dit jaar tijdens oud & nieuw met carbid schieten? Doe dan voor 1 december 2020 een melding bij de gemeente. Zonder een melding bij de gemeente is carbidschieten niet toegestaan. Voor het carbidschieten gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • Het schieten met carbid mag alleen op eigen terrein.
 • Carbidschieten mag alleen van 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
 • Er mogen maximaal vier personen aanwezig zijn met inachtneming van de corona maatregelen. De op dat moment geldende coronamaatregelen moeten gevolgd worden, zie hiervoor www.rijksoverheid.nl/corona.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Alleen melkbussen met een maximale inhoud van 40 liter zijn toegestaan.
 • De melkbus(sen) waarmee wordt geschoten mogen niet worden afgesloten door een deksel.
 • De plaats vanwaar geschoten ligt:
  • op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing
  • op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg
  • op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren
 • De melding is voorzien van een kaart waarop de locatie van het carbidschieten is ingetekend.
 • Er wordt geschoten in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen.
 • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter en hierin liggen geen verharde openbare wegen of paden.
 • Er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu.

Een melding carbidschieten moet uiterlijk 1 december 2020 worden ingediend bij de gemeente. 

Oudejaarsvuren

Een vuurtje op straat op oudejaarsavond? Het lijkt misschien gezellig, maar de gevolgen zijn groter dan u denkt. Daarom zijn oudejaarsvuren niet toegestaan. Het verbod is er niet voor niets: een oudejaarsvuur veroorzaakt veel schade aan bijvoorbeeld asfalt, bomen of beplanting. Deze schade moet hersteld worden en die rekening betalen we uiteindelijk met elkaar. Een oudejaarsvuur kan bovendien gevaarlijk zijn voor omstanders of omliggende panden. De rook kan voor veel overlast zorgen. Vanwege de geldende coronamaatregelen is er tijdens de jaarwisseling geen ontheffing van de APV voor een vreugdevuur mogelijk.

Vervoer en opslag brandbaar materiaal

Van 31 december 12.00 uur tot 1 januari 12.00 uur is het verboden om brandbaar materiaal te vervoeren of bij zich te dragen. Hieronder vallen onder andere bankstellen, fauteuils, stoelen en overige huisraad, houten kratten, pallets, kisten, kerstbomen en autobanden. Doet u dit wel? Dan is de politie of de gemeentelijke toezichthouder bevoegd om deze materialen en het vervoermiddel in beslag te nemen. Op het moment dat de politie en/of de gemeente constateren dat ergens materiaal wordt verzameld voor een oudejaarsvuur, wordt actie ondernomen en wordt het materiaal zo snel mogelijk afgevoerd.