Carbid schieten

Carbidschieten is een traditie in onze regio. Om ervoor te zorgen dat de situatie veilig blijft en er geen overlast ontstaat, gelden er regels waar iedereen zich tijdens het carbidschieten aan moet houden. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Melding

Wilt u dit jaar tijdens oud & nieuw met carbid schieten? Doe dan voor 1 december 2019 een melding bij de gemeente.

Voor het carbidschieten gelden de volgende voorwaarden:

 • Carbidschieten mag alleen van 31 december 10.00 tot 1 januari 02.00 uur. 
 • Alleen melkbussen met een maximale inhoud van 40 liter zijn toegestaan. 
 • De melkbus(sen) waarmee wordt geschoten mogen niet worden afgesloten door een deksel. 
 • De plaats vanwaar geschoten ligt: op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing, op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg, op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor  het houden van dieren . 
 • Er mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn die carbidschieten. Daar hoort ook een meerderjarige bewoner van woning bij. Deze zorgt ook voor het naleven van de voorwaarden.
 • De melding is voorzien van een kaart waarop de locatie van het carbidschieten is  ingetekend
 • Er wordt geschoten in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen. 
 • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter en hierin liggen geen verharde openbare wegen of paden. 
 • Er sprake is van een zekere mate van verlichting. 
 • Als er niet op eigen terrein of gemeentegrond wordt geschoten moet er bij de melding een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein worden meegezonden.
 • Er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu.
 • Meer weten over carbidschieten? Neem dan contact op met de gemeente. Meldingen voor het carbidschieten moeten uiterlijk 1 december 2019 worden ingediend.

Controle door politie en gemeente

De gemeente en de politie zien er samen op toe dat de regels worden nageleefd en controleren rond de jaarwisseling op plekken waar met carbid wordt geschoten. Als inwoners een melding doen van overlast of gevaar gaan politie en gemeente erop af. Bij de constatering dat de organisatoren van een carbidschietfestijn en/of schutters zich niet aan de regels houden, worden ze hierop aangesproken, zodat de organisatoren/schutters de regels alsnog in acht kunnen nemen. Afhankelijk van de situatie en de geconstateerde overtreding, bepaalt de politie of verdere actie nodig is.