Noordwest

Noordwest op z’n best!

Noordwest op z’n best is de naam voor de aanpak van de buurt Veendam Noordwest. Samen met de bewoners gaan we aan de slag in de buurt. Eerst brengen we in kaart hoe het nu is en welke wensen de bewoners hebben. Daarna wordt met die inbreng een plan gemaakt met als doel dat bewoners ook in de toekomst prettig en met plezier in de buurt blijven wonen en actief kunnen zijn. Noordwest op z’n best!

Kaart Noordwest

Inbreng van bewoners

Wat er precies in de buurt nodig is, gaan we samen met de bewoners in kaart brengen. Daarom gaan we in augustus de buurt in om met bewoners in gesprek te gaan. We vragen bewoners een papieren of online vragenlijst in te vullen over het wonen in de buurt. We vragen de bewoners bijvoorbeeld: Hoe woont u nu? Wat vindt u belangrijk? Wat kan beter? Wilt u meedenken over plannen voor de buurt? Het resultaat: een toekomstplan.

Met inbreng van de bewoners en onder andere met allerlei feiten & cijfers over de buurt wordt een toekomstplan gemaakt. In dit plan staat wat er moet gebeuren om de buurt toekomstbestendig te maken, zodat iedereen er met plezier kan blijven wonen. De verwachting is dat dit plan voor de zomer 2021 klaar is. 


Toekomstplan onderdeel van regiodeal

Het toekomstplan maakt onderdeel uit van de Regiodeal Oost-Groningen. Binnen de Regiodeal wordt in iedere gemeente één gebiedsgerichte aanpak opgezet, in de gemeente Veendam is dat Noordwest op z’n best. Met de gebiedsgerichte aanpak is er aandacht voor zowel de woningen en het openbaar gebied als ook sociale opgaves zoals het vinden van werk, opleiding, hulp bij opvoeding en gezondheid.
Voor meer informatie: www.regiodealoostgroningen.nl

 

Meer informatie

Heeft u vragen over ‘Noordwest op z’n best’ of heeft u een goed idee voor de buurt Noordwest? Stuur een mail naar: noordwest@veendam.nl 

logo

Noordwest op z’n best is een initiatief van: 
Commissie Huurzaken 
Woningcorporatie Acantus 
Welzijnsorganisatie Compaen,
Gemeente Veendam 
in samenwerking met het RWLP.