Projecten

Beschoeiingen, duurzaamheidsagenda 2016 - 2020 en Nota bodembeheer.

 • Beschoeiingen

  Uitvoeringsprogramma beschoeiingen & steigers 2016 - 2020.

 • Opschonen waterpartijen Gildenbuurt en Golflaanbuurt

  Op maandag 11 juni 2018 start aannemersbedrijf Sterkleon (harkboot.nl) met het opschonen van de waterpartijen in de Gildenbuurt en Golflaanbuurt in Veendam. De werkzaamheden duren zes tot acht weken.

 • Duurzaamheidsagenda 2016 - 2020

  Op maandag 9 mei 2016 heeft de gemeenteraad van Veendam de duurzaamheidsagenda 2016-2020 vastgesteld.

 • Nota bodembeheer

  De nota bodembeheer beschrijft de mogelijkheden en regelgeving voor hergebruik van grond en baggerspecie in de gemeente Veendam.