Projecten

Beschoeiingen, duurzaamheidsagenda 2016 - 2020 en Nota bodembeheer.

  • Opschonen waterpartijen Gildenbuurt en Golflaanbuurt

    Op maandag 11 juni 2018 start aannemersbedrijf Sterkleon (harkboot.nl) met het opschonen van de waterpartijen in de Gildenbuurt en Golflaanbuurt in Veendam. De werkzaamheden duren zes tot acht weken.

  • Nota bodembeheer

    De nota bodembeheer beschrijft de mogelijkheden en regelgeving voor hergebruik van grond en baggerspecie in de gemeente Veendam.