Rioolverstopping

De eigenaar van het huis is tot aan de erfscheiding zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het rioolstelsel op zijn eigen terrein. Om op voorhand bij een verstopping of storing duidelijk te maken voor wie de gemaakte kosten van het ontstoppen zijn is het noodzakelijk, voordat de opdracht wordt gegeven, de verstopping te lokaliseren.

Zit de verstopping in het gemeentelijke gedeelte? Dan kunt u dit online melden.

Online rioolverstopping melden 

Wat moet u doen bij rioleringsproblemen?

U graaft het controleputje/ontstoppingsputje nabij de erfafscheiding op. Als u niet weet waar deze zit kunt u contact opnemen met de gemeente. Deze heeft in de meeste gevallen een situatietekening waarop de plaats van het ontstoppingsstuk is aangegeven.

Als u ziet dat het putje leeg is, zit de verstopping op uw eigen terrein en is dit daardoor geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Als echter het putje vol rioolwater staat, zit de verstopping in het gemeentelijke gedeelte en kunt u contact opnemen met de gemeente.

Huurwoning

Als u in een huurwoning woont, neemt u dan bij een rioolverstopping eerst contact op met de verhuurder. Het kan zijn dat uw verhuurder zorgt voor oplossing van het probleem.

Verstoppingen in het particuliere gedeelte van uw rioolaansluiting, komen voor uw rekening.

Zit de verstopping in het gemeentelijke gedeelte, dan zorgt de gemeente dat het probleem wordt opgelost.

De kosten komen voor uw rekening wanneer:

  • De verstopping wordt veroorzaakt door ongeoorloofde lozingen vanuit het particuliere gedeelte.
  • De verstopping wordt veroorzaakt door in de leiding gegroeide wortels van bomen of struiken die op uw terrein staan.

Kosten gespecialiseerd bedrijf verhalen

Als u een gespecialiseerd bedrijf inschakelt om de verstopping te verhelpen, komen de kosten in principe voor uw rekening.

Pas wanneer blijkt dat een verstopping in het gemeentelijke deel zit kunt u alleen de kosten voor het openen van het erfscheidingsputje of ontstoppingsstuk door een gespecialiseerd bedrijf vergoed krijgen. Voorwaarde is daarbij dat de verstopping niet is veroorzaakt door ongeoorloofde lozingen of in de leiding gegroeide wortels van bomen en struiken. In dat geval worden de kosten bij de veroorzaker in rekening gebracht.

Het is daarom belangrijk dat eerst het erfafscheidingsputje of het ontstoppingsstuk wordt opengemaakt.

De kosten voor het in uw opdracht reinigen van het gemeentelijke riool door een gespecialiseerd bedrijf worden zonder vooraf overleg te hebben gehad met en toestemming te hebben gekregen van de gemeente niet vergoed.