Beheerteam Buitenwoel

Beheerteam Buitenwoel
Secretaris: mevrouw L. de Lange
Leidekkerstraat 26
9646 ZV Veendam
telefoonnummer: 06 - 16130525
e-mail: lineke2012@me.com
www.woelratjes.nl  

Wijkambtenaar: B. Lanting
Wijkwethouder: Ans Grimbergen
Wijkcoördinator: Margreet van den Berg