Zorg

Hulpwijzer Veendam, WeHelpen, onafhankelijke cliëntondersteuner, mantelzorg, armoedepact en WMO.

 • WMO

  Heeft u ondersteuning nodig? Of wil u met iemand praten over de beslommeringen in het dagelijks leven? De Wmo is bedoeld voor inwoners die problemen hebben in hun dagelijks leven. Samen met een Wmo begeleider wordt gekeken naar een oplossing. Wat kan de inwoner zelf regelen en waar is extra ondersteuning nodig.

 • Hulpwijzer

  Via de Hulpwijzer vindt u een antwoord op uw hulpvraag over zorg, wonen en welzijn.

 • WeHelpen

  WeHelpen is een website waarop mensen hulp kunnen aanbieden en vragen. Dit varieert van de hond uitlaten tot boodschappen doen.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuner bij het keukentafelgesprek

  U kunt een cliëntondersteuner inschakelen voordat het keukentafelgesprek plaats vindt. Zij kunnen u persoonlijk uitleg geven over het verloop van een keukentafelgesprek en u bruikbare informatie en advies geven.

 • Mantelzorg

  U bent mantelzorger als u (langdurig) zorgt voor uw partner, familielid, vriend of vriendin, buurman of buurvrouw die ziek of gehandicapt is.

 • Armoedepact

  Om de armoede efficiënt en effectiever te bestrijden besloten de gemeenten Bellingwedde, Pekela en Veendam om samen verder te gaan.

 • Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

  Het kan zijn dat mensen door een psychiatrische aandoening verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). 

 • Meldpunt Zorg en Veiligheid

  Maakt u zich zorgen over een buurtbewoner of familielid? Dan kan er een melding gedaan worden bij het meldpunt Zorg en Veiligheid.