Mantelzorg

U bent mantelzorger als u (langdurig) zorgt voor uw partner, familielid, vriend of vriendin, buurman of buurvrouw die ziek of gehandicapt is.

Vaak is de zorg voor de ander geleidelijk aan gegroeid en een vast onderdeel van het dagelijks leven geworden. Het komt ook voor dat iemand van de ene op de andere dag mantelzorger wordt, als gevolg van een ernstige ziekte, ongeval of de geboorte van een kind met een handicap. U kiest er meestal niet bewust voor om mantelzorger te worden, het overkomt u.

De zorg voor een ander geeft vaak voldoening. U loopt echter ook het risico om overbelast te raken. De zorg kan lichamelijk zwaar zijn en veel energie kosten. Uw eigen sociale leven kan onder druk komen te staan. Zeker als u de zorg niet voldoende kunt delen met anderen of als er spanningen optreden.

Voor ondersteuning kunt u in Veendam terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg Veendam is er in de eerste plaats voor mantelzorgers. Maar ook vrijwillige en professionele zorgverleners kunnen hier terecht met vragen over mantelzorg en mantelzorgondersteuning. 

Wat kunnen wij voor u doen?

Soms is een gesprek voldoende. Soms is er meer nodig. Steunpunt Mantelzorg Veendam zorgt voor trainingen, begeleiding, lotgenotengroepen, netwerkversterking, bemiddeling bij de inzet van vrijwilligers en ondersteuning bij het regelen van professionele hulp.

Hoe kan mijn mantelzorger ontlast worden?

Een onderdeel van de Wmo is het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, waarbij de gemeente zorgt voor vervangende zorg, zodat de mantelzorger tijdelijk van zijn taak kan worden ontlast. Binnen de Wmo kan de mantelzorger op veel verschillende manieren ontlast worden. U kunt denken aan alarmering, de inzet van vrijwilligers, ondersteuning van de cliënt thuis zodat de mantelzorger een andere activiteit kan ondernemen, buddyzorg etc. Deze manieren van ondersteuning passen in de Wmo, waarbij de lokale situatie en uw sociale omgeving veel beter ingeschakeld kunnen worden.

Mantelzorgwijzer

In samenspraak tussen de gemeente Veendam en stichting Compaen is de Mantelzorgwijzer ontwikkeld. Een boekwerkje met uitgebreide informatie voor mantelzorgers en beroepskrachten en vrijwilligers die met mantelzorg te maken hebben. Organisaties, adressen, websites, meldpunten, telefoonnummers en tips staan overzichtelijk op een rij en zijn door een handige indeling makkelijk op te zoeken.