Bestemmingsplannen en (ver) bouwen

Steeds meer bestemmingsplannen worden in digitale vorm beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Veendam zijn de digitaal beschikbare bestemmingsplannen hieronder ingedeeld naar een aantal grotere plangebieden. Indien u op één van de gebiedsnamen klikt, krijgt u een overzicht van de bestemmingsplannen binnen dat gebied die in procedure zijn of die inmiddels van kracht zijn.

 • Bestemmingsplannen

  Elke plek in Nederland heeft een bestemming. De bestemming van een plek bepaalt welke activiteiten op die plek mogen plaatsvinden. De overheid voegt al deze bestemmingen voor een bepaalde regio samen in een bestemmingsplan.

 • Plangebieden

  Het is mogelijk dat voor het plangebied waarnaar u op zoek bent nog geen digitaal bestemmingsplan bestaat. Hierover kunt u nadere informatie verkrijgen bij de gemeente.

 • Structuurvisie Veendam

  De structuurvisie is een richtinggevend instrument voor het ruimtelijk beleid voor het grondgebied van de gehele gemeente tot circa 2030.

 • Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief

  Het ontwikkelingsperspectief gaat over de ruimtelijke kwaliteit van de gemeenten Pekela en Veendam.

 • Bestemmingsplan inzien

  Om het beschikbare grondgebied in de gemeente zo goed mogelijk te verdelen stellen we bestemmingsplannen vast. Die geven aan waar het betreffende grondgebied letterlijk voor bestemd is en waarvoor het gebruikt mag worden.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaat bouwen, verbouwen, slopen, installeren of iets anders in uw woonomgeving veranderen zoals een boom kappen, inrit aanleggen of een dakkapel bouwen? Dan heeft u in de meeste gevallen een Omgevingsvergunning nodig.

 • Bouwleges

  Bij het bouwen of verbouwen van een object worden leges geheven. Een initiatiefnemer krijgt zelf meer regie over de aanvraag. Bij het indienen van een correcte en volledig (concept) aanvraag geldt een lager legestarief en/of kortingen.

 • Bouwtekeningen inzien

  U kunt bij de gemeente bouwtekeningen en tekeningen van verbouwingen opvragen. Deze tekeningen zijn afkomstig uit het archief van de gemeente.

 • Omgevingsdienst Groningen

  De Omgevingsdienst Groningen voert een aantal taken uit in opdracht van de gemeente Veendam.

 • Monumenten

  Monumenten in Veendam en Wildervank, monumentenbeleid, aanwijzen monumenten, hulp bij herbestemmen en project herstel begraafplaats Dalweg 36.

 • Rioolaansluiting

  Wanneer u een aansluiting op de gemeentelijke riolering wenst, dan moet u hiervoor een aansluitvergunning riolering aanvragen.

 • Kabels en leidingen in de grond

  Het is verboden om zonder toestemming, vergunning of instemmingbesluit kabels en leidingen in de openbare grond aan te leggen, te houden, te onderhouden en te verwijderen.