Bestemmingsplan inzien

Om het beschikbare grondgebied in de gemeente zo goed mogelijk te verdelen stellen we bestemmingsplannen vast. Die geven aan waar het betreffende grondgebied letterlijk voor bestemd is en waarvoor het gebruikt mag worden.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

  • Verbeelding
  • Regels
  • Toelichting

Verbeelding (plankaart)

Weergave van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, met alle bestemmingen die in dat gebied gelden.

Regels

Hierin staat vastgelegd wat wel en wat niet mag binnen een bestemming.

Zowel op de verbeelding als in de regels staan nadere bepalingen van de bestemming, zoals hoe hoog gebouwd mag worden en hoeveel procent van de grond binnen die bestemming bebouwd mag worden.

Toelichting

Vertelt meer achtergronden over het gebied, de bestemming en de bijhorende regels. Bij de toelichting zitten ook vaak bijlagen waarin verschillende onderzoeken zijn opgenomen, zoals een geluidsonderzoek of een archeologisch rapport.

Afspraak  maken

Wanneer u een ander bestemmingsplan wilt inzien of informatie wilt over de bestemming van een locatie, moet u een afspraak maken. Bij uw bezoek aan het gemeentehuis hoeft u dan niet te wachten en wordt u geholpen op het tijdstip dat u een afspraak heeft.

Direct een afspraak maken

Digitaal inzien

U kunt onze bestemmingsplannen ook digitaal inzien:

www.ruimtelijkeplannen.nl

Wanneer een nieuw bestemmingsplan voor een gebied wordt voorbereid en vastgesteld wordt het een aantal keren ter inzage gelegd. In een bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad wordt dat vooraf bekend gemaakt. Daar kunt u ook lezen hoe en wanneer u op het plan kunt reageren. Tijdens de inzageperiode kunt u zich zonder afspraak melden bij de balie van het gemeentehuis en het plan daar inzien. Het kan dan voorkomen dat eventuele vragen niet gelijk kunnen worden beantwoord. Hiervoor moet u een afspraak maken.