Monumenten

Monumenten in Veendam en Wildervank, monumentenbeleid, aanwijzen monumenten, hulp bij herbestemmen en project herstel begraafplaats Dalweg 36.

 • Monumenten in Veendam en Wildervank

  De plaatsen Veendam en Wildervank zijn ontstaan langs de vanaf 1647 gegraven afwateringskanalen Ooster- en Westerdiep. Deze kanalen dienden voor de turfwinning en nadat de turf was afgegraven, kon de vrijkomende grond agrarisch in gebruik worden genomen. Hierbij ontstond de typisch veenkoloniale lintbebouwing.

 • Monumentenbeleid

  De gemeente Veendam is trots op de veenkoloniale oorsprong en neemt deze als leidraad bij nieuwe ontwikkelingen. Archeologische waarden en oude structuren worden beschermd in ruimtelijke plannen. Gemeentelijke monumenten worden aangewezen om het bebouwingsbeeld van het verleden herkenbaar te houden. Voor het behoud van deze monumenten is een eigen gemeentelijke subsidieregeling beschikbaar. Het voornemen bestaat om de bestaande monumentenlijst in de komende jaren nog uit te breiden met waardevolle objecten uit de eerste helft van de twintigste eeuw en de Wederopbouwtijd.

 • Monumentenvergunning

  De monumentenvergunning valt onder de omgevingsvergunning.

 • Aanwijzen monumenten

  Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u vragen of uw woning of een ander bouwwerk rijksmonument kan worden.

 • Monumentensubsidie

  Bij het subsidiestelsel voor restauratie en onderhoud van rijksmonumenten staat instandhouding centraal.

 • Hulp bij herbestemmen

  Vind de antwoorden op uw vragen binnen de verschillende thema’s op het gebied van herbestemming.

 • Project herstel begraafplaats Dalweg 36 Wildervank

  De algemene begraafplaats aan de Dalweg 36 in Wildervank is een begraafplaats die van cultuurhistorische waarde is. De op de begraafplaats aanwezige bijzondere grafmonumenten (funerair erfgoed) moeten behouden blijven. Daarom worden er herstel- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.