Monumentenbeleid

De gemeente Veendam is trots op de veenkoloniale oorsprong en neemt deze als leidraad bij nieuwe ontwikkelingen. Archeologische waarden en oude structuren worden beschermd in ruimtelijke plannen. Gemeentelijke monumenten worden aangewezen om het bebouwingsbeeld van het verleden herkenbaar te houden. Voor het behoud van deze monumenten is een eigen gemeentelijke subsidieregeling beschikbaar. Het voornemen bestaat om de bestaande monumentenlijst in de komende jaren nog uit te breiden met waardevolle objecten uit de eerste helft van de twintigste eeuw en de Wederopbouwtijd.

Soorten monumenten

Rijksmonumenten: deze monumenten worden beschermd op grond van de Erfgoedwet als ze van nationaal cultuurhistorisch belang worden geacht. Voor vergunningaanvragen kunt u echter terecht bij de gemeente

Gemeentelijke monumenten: andere bijzondere bouwwerken kunnen door de gemeente (op advies van de erfgoedcommissie) geplaatst worden op de gemeentelijke monumentenlijst

De gemeente Veendam telt 58 rijksmonumenten en ca. 100 beschermde gemeentelijke monumenten. Deze monumenten zijn vooral te vinden langs de historische bebouwingslinten en in het gebied Tusschendiepen.

Gemeentelijk beleid

Beleidskader bodemprofielputten Pekela en Veendam (2018)

Beleidskaart archeologie en cultuurhistorie Veendam (2018)

Criteria voor zonnepanelen en erfgoed (2015)

Nota archeologiebeleid en cultuurhistorie Veendam (2014)

Raadsvoorstel en besluit nota archeologiebeleid en cultuurhistorie (2014)

Kaart gebouwde monumenten, parken en beschermde gezichten Veendam (2014)

Archeologienota 2014 en beschermingsschema

Nota Erfgoed in Veendam (2012)