Monumentensubsidie

Bij het subsidiestelsel voor restauratie en onderhoud van rijksmonumenten staat instandhouding centraal.

Voor eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder een agrarische functie staat naast de mogelijkheid om kosten van (groot) onderhoud fiscaal af te trekken de restauratiefonds-hypotheek ter beschikking. Dit is een laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds voor een deel van de aftrekbare onderhoudskosten.

Overige eigenaren van rijksmonumenten komen in aanmerking voor subsidie. Het hele subsidietraject wordt verzorgd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; OCW). In dit subsidiestelsel worden subsidies uitsluitend nog verstrekt op grond van een zesjarig onderhoudsprogramma. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend tussen 1 februari en 31 maart in het jaar voorafgaand aan de periode van zes jaar waarvoor subsidie gevraagd wordt.

Voor tegemoetkomingen in het herstel van gemeentelijke monumenten en de instandhouding van monumentale waarden van die objecten is een gemeentelijk subsidie beschikbaar. De erfgoedcommissie adviseert de gemeente over de toekenning van subsidie aan herstelprojecten. Voor (normaal) onderhoud aan deze monumenten is geen subsidie beschikbaar.

Het behoud van een monumentaal pand staat of valt met het plegen van regelmatig onderhoud. Hierbij is een goede kennis van de bouwkundige staat vereist. De Monumentenwacht kan u hierbij ondersteunen door middel van een regelmatige inspectie door vakmensen.

Houdt u er rekening mee dat ook voor de meeste herstelwerkzaamheden een omgevingsvergunning (voor het onderdeel monumenten) vereist is!