Project herstel begraafplaats Dalweg 36 Wildervank

De algemene begraafplaats aan de Dalweg 36 in Wildervank is een begraafplaats die van cultuurhistorische waarde is. De op de begraafplaats aanwezige bijzondere grafmonumenten (funerair erfgoed) moeten behouden blijven. Daarom worden er herstel- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen. Dit gebeurt in het kader van het project “Kerken in het Groen”. Om het project goed uit te kunnen voeren is de inzet van vrijwilligers nodig. De gemeente zoekt dan ook vrijwilligers die meehelpen met de herstelwerkzaamheden.

Meehelpen?

Wilt u meehelpen? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar info@veendam.nl. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact met u op.

Downloads