Reclamevergunning

De reclamevergunning valt onder de omgevingsvergunning.

U vraagt de Omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit kun u online regelen via het Omgevingsloket.

Online omgevingsvergunning aanvragen

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u leges verschuldigd. De leges zijn vastgesteld in de gemeentelijke leges verordening.