Buitengebied

Digitale plannen die in procedure gebracht of in werking zijn getreden in het Buitengebied.

In dit gebied zijn de volgende digitale plannen in procedure gebracht of in werking getreden: 

Bestemmingsplan Borgercompagnie 117 te Borgercompagnie (ontwerp)

Bestemmingsplan Veegplan buitengebied Veendam 2019 (vastgesteld)

Bestemmingsplan Verlegging gasleiding N-366 (vastgesteld)

Bestemmingsplan Buitengebied Veendam (vastgesteld)

Beheersverordening Buitengebied Veendam (vastgesteld)

Beleidskader bodemprofielputten Pekela en Veendam (vastgesteld)

Bestemmingsplan Borgercompagnie 63 (vastgesteld)

Planhistorie