Onderwijs, jeugd en gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin, peuterspeelzalen, basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, schoolvakanties en leerlingenvervoer.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek voor iedereen die informatie wil over gezondheid, opvoeding en opgroeien.

 • Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

  15 oktober 2018

  Als (pleeg)ouder, verzorger en als jongere/(pleeg)kind kunt u te maken krijgen met jeugdhulp. U als inwoners van Veendam mag er van uit gaan dat u de juiste hulp krijgt aangeboden en met respect wordt geholpen.

 • Kinderopvang

  In de gemeente zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of de peuteropvang.

 • Leerplicht

  Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf het 5e jaar elke dag naar school te gaan. Uw kind is leerplichtig tot de dag waarop hij/zij 18 jaar wordt.

 • Basisscholen

  Een overzicht van basisscholen in de gemeente Veendam.

 • Speciaal onderwijs

  Een overzicht van speciaal onderwijs in de gemeente Veendam

 • Voortgezet onderwijs

  Een overzicht van voortgezet onderwijs in de gemeente Veendam.

 • Schoolvakanties

  In de gemeente Veendam vallen de schoolvakanties onder de regio Noord.

 • Leerlingenvervoer

  Ouders/verzorgers waarvan hun kinderen niet zelfstandig naar school kunnen, komen eventueel in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening.