Leerplicht

Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf het 5e jaar elke dag naar school te gaan. Uw kind is leerplichtig tot de dag waarop hij/zij 18 jaar wordt.

Wanneer is een kind Leerplichtig? 

Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf het 5e jaar elke dag naar school te gaan. Uw kind is leerplichtig tot de dag waarop hij/zij 18 jaar wordt. 

Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. De leerplicht begint de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen, want ze zijn kwalificatieplichtig tot ze 18 jaar zijn. 

Dat betekent dat uw kind minimaal een Havodiploma moet halen of een Mbo-diploma op niveau 2. Dit heet een Startkwalificatie. Uw kind hoeft niet de hele dag naar school tijdens de kwalificatieplicht. Als het een leerwerkovereenkomst met een werkgever heeft mag het een BBL traject volgen waarbij  hij een dag in de week naar een MBO opleiding gaat en de andere dagen werkt. 

Kinderen die moeilijk kunnen leren, meervoudig gehandicapt zijn of praktijkonderwijs volgen zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Voor hen is het niet haalbaar een startkwalificatie te halen. 

In individuele gevallen is vrijstelling of vervangende leerplicht mogelijk. 

Uw kind aanmelden op een basisschool

Meer weten?

Alle vragen over leerplicht kunt u stellen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Veendam. Ook kunt u terecht op onderstaande websites: