Kinderopvang

In de gemeente zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of de peuteropvang.

In de gemeente zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of de peuteropvang. U benadert ze rechtstreeks voor informatie en om uw kind aan te melden. Alle locaties staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Alle locaties voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. De inspectierapporten staan erbij.

De belastingdienst vergoedt soms een deel van de opvangkosten. Lees de voorwaarden over de kinderopvangtoeslag op website van de Belastingdienst.

In opdracht van de gemeente inspecteert de GGD jaarlijks alle vestigingen van de kinderopvang. Voldoet een opvang niet aan de eisen, dan moet de houder daar binnen een vastgestelde termijn aan voldoen.

Peuteropvang met Voorschoolse educatie 

In de gemeente Veendam zijn een aantal organisaties actief die peuteropvang bieden aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij bieden ook voorschoolse educatie (VE). VE is om achterstand in taal en/of ontwikkeling te voorkomen of weg te werken.

Hieronder volgt een overzicht van deze organisaties en hun locaties

Organisatie Stichting Peuterwerk

Postbus 50
9460 AB Gieten
Telefoonnummer: 088-0305188
E-mail: info@stichtingpeuterwerk.nl 

Locaties:

Voorschool Braskorf
Frans Halslaan 15
9646 DN Veendam
Telefoonnummer: 06-27896578 

Voorschool Westerschool
Groen van Prinstererlaan 24
9648 AJ Wildervank
Telefoonnummer: 06-12150827 

Voorschool Hummelstee
Schaepmanstraat 17
9645 HC Veendam
Telefoonnummer: 06-40638305

Voorschool De Ommewending
Houtduifstraat 24
9644 VL Veendam
Telefoonnummer: 06-50808049

Voorschool ’t Haimstee
Linge 24
9642 HW Veendam
Telefoonnummer: 0598-620 621

Voorschool De Sleutel
J. Kammingastraat 100
9648 KK Wildervank
Telefoonnummer: 06-40676250

Voorschool de Kern
Dr. B. Brongersstraat  18
9645 AL  Veendam
Telefoonnummer: 06-51045668

Voorschool De Noorderbreedte 
Meezenbroekstraat  90
9645PK  Veendam
Telefoonnummer: 06-51324286

Voorschool In de Manne
Steenstraat 30
9646 BA  Veendam
Telefoonnummer: 06-40793768

Organisatie: HoiPippeloi Kindercentrum

Groningenlaan 93
9642 EH Veendam
Telefoonnummer: 0598-380522
E-mail: info@hoipippeloi.nl

Locaties:

Agaatlaan
Agaatlaan 12
9646 BE Veendam
Telefoonnummer: 0598-380522

De Braskorf
Cornelis Jetseslaan 13
9646 DC Veendam
Telefoonnummer: 06-25636159

De Viermaster
Lauwers 2-4
9642 KX Veendam
Telefoonnummer: 06-29343067

Groningenlaan
Groningenlaan 93
9642 EH Veendam
Telefoonnummer: 0598-380522

Organisatie: Prokino Kinderopvang

Postbus 10248 
1001 EE Amsterdam 
Telefoonnummer: 020-4121200 
E-mail: info@prokino.nl 

Locaties:

Somerlustweg
Somerlustweg  54a
9645 CB  Veendam
Telefoonnummer: 0598-617540