Accountmanagers

Begeleiding voor ondernemers bij vragen en huisvesting.

Ondernemersverenigingen

Een overzicht van ondernemersverenigingen in de gemeente Veendam.

Vergunningen

Vergunningen en ontheffingen m.b.t. bouwen, evenementen, horeca, parkeren en reclame.

Financiële hulp

Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen en werknemers en bijstand voor zelfstandigen.

Aanbestedingen

Inkoopbeleid, algemene inkoopvoorwaarden en klachtenprocedure aanbestedingen.

Horeca

Horecabedrijf starten, drank- en horeca- en speelautomatenvergunning en sluitingsuren.

Evenementen

Evenementenkalender, een evenement organiseren en informatieschermen.