Stimulering detailhandel centrum Veendam

In samenwerking met de ondernemers werkt de gemeente Veendam aan een aantrekkelijker en compacter centrum. Dit betekent dat er in het hart van het centrum geïnvesteerd wordt.

Naast investeringen in het openbaar gebied investeert de gemeente Veendam nu ook in een subsidie voor stimulering van ondernemers en pandeigenaren. De gemeente Veendam stelt samen met de provincie Groningen, via de retailagenda provincie Groningen, een bedrag beschikbaar van € 250.000,-. Lees meer over de stimuleringsregeling in de Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Veendam 2018 (pdf, 730kB), de Algemene Subsidieverordening (pdf, 362kB) of bekijk de folder Gemeentelijke subsidieregeling stimulering detailhandel centrum Veendam (pdf, 7MB).

Aanvragen

Wilt u een aanvraag voor een subsidie indienen, maak dan gebruik van onderstaande formulieren. U kunt deze invullen en sturen naar gemeente Veendam, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam of een gescande versie naar info@veendam.nl.

Wilt u meer informatie over de stimuleringsregeling of een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden?

Uw contactpersoon bij de gemeente Veendam gaat graag met u in gesprek om te bekijken voor welke subsidie u in aanmerking kan komen. Zij kan u ondersteunen bij uw plannen en bij uw aanvraag.

Contactpersoon: Mevrouw A. Wijninga. Tel: 0598 – 652 222