Klein evenement

Als u een klein evenement wilt organiseren dan kunt u volstaan met een melding. Een melding van een klein evenement dient 3 weken voor het plaatsvinden daarvan bij de gemeente binnen te zijn.

Een klein evenement melden

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Er zijn geen kosten verbonden aan een melding klein evenement.

Voorwaarden voor een klein evenement

  • Het gaat om een eendaags evenement.
  • Het aantal deelnemers en (de te verwachten) bezoekers niet meer bedraagt dan 100 personen.
  • Het evenement tussen 08:00 uur en 24:00 uur plaatsvinden op zondag tussen 13.00 uur en 22.00 uur.
  • Geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur.
  • Het evenement geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object.