Financiële hulp

Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen en werknemers en bijstand voor zelfstandigen.

  • Informatie en ondersteuning ondernemers Corona

  • Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen

    De Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een maandelijkse uitkering op bijstandsniveau bestemd voor ouderen die eerder als zelfstandige hebben gewerkt.

  • Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werknemers

    De wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Zij kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als de uitkering op basis van de WW (Werkloosheidswet) of WGA (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikte) is afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

  • Bijstand voor zelfstandigen

    Interon is voor ondernemers met (financiële) problemen. Maar ook voor ondernemers die stoppen en mensen met een (bijstands-)uitkering die een onderneming willen starten.