Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen

De Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een maandelijkse uitkering op bijstandsniveau bestemd voor ouderen die eerder als zelfstandige hebben gewerkt. Het gaat om mensen die met hun zelfstandig beroep of bedrijf moeten stoppen omdat de inkomsten onvoldoende zijn en omdat ze verwachten dat dit de komende jaren niet verbetert. Ook de gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige die zijn of haar bedrijf moet stoppen kan een IOAZ-uitkering aanvragen.

U vraagt een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ-uitkering) aan voordat u stopt met uw bedrijf. Nadat u de uitkering heeft aangevraagd, moet u binnen anderhalf jaar stoppen met uw bedrijf. U vraagt de uitkering aan bij Interon BV. Zij verzorgen namens de gemeente de adviezen op grond van deze wet. De gemeente (afdeling werk en inkomen) beslist uiteindelijk op uw aanvraag.

Bezoekadres:
Pieter Sneeuwplein 12 in Veendam
E-mail: info@interonbv.nl
Website: www.interonbv.nl

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering moet u onvoldoende inkomen hebben om van te leven, u dient de aanvraag in te dienen voordat u de onderneming beëindigd/overdraagt en moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 55 jaar of ouder, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.
  • U heeft tenminste tien jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt drie jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand zeven jaar in loondienst geweest.
  • U heeft 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf hebben gewerkt.

U komt niet in aanmerking voor een uitkering als uw overige inkomsten en die van uw eventuele partner hoger zijn dan de IOAZ grondslag. Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden of heeft u vragen neem dan contact op met Interon BV op 0598 - 635 043.

Een uitkering op grond van de IOAZ dient te worden aangevraagd voordat de onderneming is beëindigd. Dit is een harde eis.

Het vermogen wordt tot een bedrag van € 129.511,00 buiten beschouwing gelaten. Is uw vermogen hoger, dan wordt van het vermogen wat boven het vrij te laten bedrag uitkomt, 3% aangemerkt als zijnde inkomen en in mindering gebracht op de uitkering.

Bij de IOAZ wordt een bedrag ad € 118.771,00 aan pensioenvoorzieningen buiten beschouwing gelaten.