Drank- en horecaverguning

Ondernemers van een horecagelegenheid moeten in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholhoudende dranken te mogen schenken. De vergunning geldt met name voor horecabedrijven, (sport)kantines, club- en verenigingsgebouwen, bedrijfsrestaurants en slijterijen.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar.
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag.
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring sociale hygiëne.
 • alle leidinggevenden staan niet onder curatele of uit de voogdij of ouderlijke macht zijn ontzet.
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines.
 • cursussen voor barvrijwilligers.
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne).

Aanvraagformulieren drank- en horecavergunning 

Hoe weet ik of mijn pand voldoet aan de gestelde eisen?

Nadat u het vragenformulier “Besluit inrichtingseisen’ heeft ingevuld, zal er een toezichthouder van de gemeente langskomen om het pand te controleren.

Meenemen aanvraag drank en horecavergunning (café of restaurant)

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Drank- en Horeca.
 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Inrichtingseisen + een plattegrond.
 • een kopie van het papoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden (inclusief ondernemer). 
 • naast de verklaring van de leidinggevenden ook een kopie van de arbeidsovereenkomst van de betreffende leidinggevende.
 • een kopie van de koop- of huurakte van het pand.

Meenemen aanvraag drank- en horecavergunning (sportkantines, buurthuizen e.d)

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Drank- en Horeca
 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Inrichtingseisen + een plattegrond
 • een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden (inclusief ondernemer)
 • voor iedere leidinggevende een ingevuld en ondertekende verklaring 
 • statuten van de vereniging
 • een door het bestuur ondertekend Bestuursreglement