Horecabedrijf

Een horecabedrijf starten, melding activiteitenbesluit horeca en melding milieubeheer.

  • Melding activiteitenbesluit horeca

    Een horecabedrijf is een inrichting in het kader van de Wet Milieubeheer en valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit worden 3 categorieën bedrijven onderscheiden. Een horecabedrijf behoort tot een zogenaamd type B inrichting. Dit houdt in dat u een Melding moet doen bij het oprichten of veranderen van het bedrijf.

  • Melding milieubeheer

    Veel bedrijven vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wilt u een wijziging doorvoeren of een bedrijf/instelling oprichten dan kan het zijn dat u een melding moet doen vanwege de bescherming van het milieu.