Melding milieubeheer

Veel bedrijven vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wilt u een wijziging doorvoeren of een bedrijf/instelling oprichten dan kan het zijn dat u een melding moet doen vanwege de bescherming van het milieu.

U kunt dit nagaan door het invullen van de Activiteitenbesluit internetmodule.

Procedure

Na het indienen van de melding wordt beoordeeld of deze volledig is ingevuld. Als dit niet het geval is, wordt aan u binnen vier weken om aanvullende informatie gevraagd. Als de melding volledig is, ontvangt u een ontvangstbevestiging en vindt de bekendmaking plaats in elektronisch gemeenteblad.

Hiermee is de procedure afgerond en dient u te voldoen aan de van toepassing zijnde algemene regels.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Milieumelding kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Groningen via tel. 0598 - 788000.