Actueel

 • Nieuws

  Nieuws uit de gemeente Veendam

 • Bekendmakingen

  De gemeente neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, verbouwing of kappen van een boom.

 • Oekraïne

  Door de situatie in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht. De laatste dagen is het aantal vluchtelingen dat eigen huis en haard wegens oorlog en geweld ontvlucht sterk toegenomen. De opvangproblematiek is groot en urgent in ons land. Ook Veendam ziet de noodzaak van het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne binnen haar gemeente.

 • De eikenprocessierups

  Wat doen we in de gemeente Veendam tegen de eikenprocessierups?

 • Windpark N33

  Planschade windpark N33, Noordwest, voorkeursvariant, rijkscoördinatieregeling en rijksinpassingsplan, beroep bij de Raad van State, overige documenten en links

 • Mijnbouw

  Gaswinning, zoutwinning, gasopslag, documenten, winningsplan Nedmag

 • Meldpunt mijnbouwschade

  De gemeente Veendam ligt in een gebied waar verschillende mijnbouwactiviteiten plaats vinden. Zoals aardgaswinning en zoutwinning.

 • Werk in uitvoering

  Werk in uitvoering in de gemeente Veendam, zoals stremmingen, omleidingen, wegwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden.

 • Leer- en Sportpark

  De ontwikkeling van het Leer- Sportpark (LSP) is in volle gang. Een modern en compleet leer-sportpark sluit aan bij de huidige behoefte en heeft voordelen in beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden. Ook wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt.

 • Veiligheid

  Een veilig Veendam, daar werken we met elkaar aan! Samen met u willen we de gemeente nóg veiliger maken en houden.

 • Onderhoud aan bermen en vergoten biodiversiteit

  We vergroten de biodiversiteit door bermen minder te maaien of juist in fasen te maaien. Deze manier van onderhoud aan de bermen zorgt voor een grotere diversiteit aan bloemen en planten. Hierdoor wordt ook het insectenrijkdom vergroot en dat bevordert de biodiversiteit.

 • Corona

  Informatie en ondersteuning voor ondernemers en inwoners van de gemeente Veendam en het laatste nieuws van de gemeente over het coronavirus.

 • Verkiezingen

  Op woensdag 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.