Let opOp dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Uw online aanvraag of melding kan vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor eventueel ongemak. De gemeente veendam is bereikbaar via mail: info@veendam.nl of telefonisch: 0598 652222 (tussen 8.30 en 15.00 uur).

Tijdelijke hulp voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tozo stopt per 1 oktober 2021

De Tozo is een tijdelijke steunmaatregel. Nu de contact beperkende maatregelen steeds meer worden opgeheven, wordt de economie steeds verder heropend. Voor u als ondernemer wordt het hierdoor gemakkelijker om de bedrijfsactiviteiten weer te hervatten. Daarom wordt de Tozo niet opnieuw verlengd. Dit betekent dat er vanaf 1 oktober 2021 geen Tozo meer aangevraagd kan worden. 

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bent u ondernemer maar lukt het u vanaf 1 oktober 2021 nog niet om in uw inkomen te voorzien? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor Bbz. Voor meer informatie, zie Bijstand voor zelfstandigen.

Controleren van uw gegevens bij de Tozo

Heeft u als ondernemer gebruik gemaakt van de Tozo? Dan kunnen wij uw gegevens controleren. U krijgt dan van ons een brief waarin we u vragen om gegevens in te leveren. Zo controleren we of u aan de voorwaarden voldoet en of u het juiste bedrag heeft ontvangen. Lever de gevraagde gegevens op tijd in. Lukt dit niet? Laat ons dit dan meteen weten. Daarmee  kunnen we problemen zoals het mogelijk terugvorderen van de Tozo voorkomen.

Doorgeven van inkomen en andere wijzigingen

Heeft u als ondernemer een Tozo-uitkering ontvangen? Als er iets wijzigt dan moet u dit meteen aan ons doorgeven. Dit geldt ook voor inkomsten uit onderneming. Op uw aanvraag heeft u namelijk een schatting gemaakt van de door u te verwachten inkomsten. De daadwerkelijke inkomsten moet u binnen 6 weken aan ons doorgeven. Via het wijzigingsformulier Tozo. Meer informatie op de pagina Doorgeven wijzigingen Tozo.

Waar moet u op letten bij belastingaangifte en toeslagen?

De uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2021. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021. U ontvangt in het 1e kwartaal van 2022 een jaaropgave van de uitkering. Heeft u een partner? Dan ontvangt ook die volgend jaar een jaaropgave. De Tozo-uitkering is namelijk een aanvulling op uw gezamenlijke inkomen, de helft van de uitkering is voor uw partner. Over de Tozo-uitkering dragen we loonbelasting af. 

Heeft u een partner met inkomsten uit werk of een uitkering? Dan is het mogelijk dat er te weinig belasting wordt afgedragen. In dat geval krijgen u en/of uw partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van 2021. U krijgt dan minder geld terug of u moet belasting nabetalen.

De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.

Terugbetalen Tozo-bedrijfskrediet vanaf 1 januari 2022

Heeft u vanuit de Tozo een bedrijfskrediet ontvangen? Dan begint u vanaf 1 januari 2022 met het terugbetalen hiervan. In juli 2021 heeft u hierover een informerende brief ontvangen. In het najaar van 2021 ontvangt u van ons een brief met de aflossingsbedragen en termijnen.

Ondersteuning bij (her)oriëntatie

Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2021 ondersteuning krijgen om zich te (her)oriënteren  en voor te bereiden op de toekomst. Hetzij als zelfstandig ondernemer, het zijn als werknemer in loondienst. Deze begeleiding is kosteloos en vindt plaats door het IMK. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met team Zelfstandigen van de gemeente via 0598 652222. Of neem contact op via de mail teamzelfstandigen@veendam.nl. U kunt ook het meldingsformulier Bbz invullen Wilt u als ondernemer hulp bij het zoeken naar betaald werk, dan kunt u zich melden bij T.D.C via 0598 69647.

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.