Let opOp dit moment is de website verminderd bereikbaar en kunt u problemen ondervinden met het invullen van onze formulieren. De gemeente veendam is bereikbaar via mail: info@veendam.nl of telefonisch: 0598 652222 (tussen 8.30 en 15.00 uur).

Verkeerskundig ontwerp

Het verkeerskundig ontwerp is een uitwerking van de uitgangspunten die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Het verkeerskundig ontwerp wordt in nauwe afstemming met de klankbordgroep, waarin ook direct omwonenden zitten, verder uitgewerkt.

Samen met een verkeerskundig adviesbureau en de klankbordgroep wordt een ontwerp gemaakt. Hiermee zijn al verschillende mogelijkheden besproken. Alle varianten worden besproken, waarbij de verkeersveiligheid leidend is.